როგორ შევქმნა ბლოგი?

იმისათვის, რომ შექმნათ ბლოგი, აუცილებელია აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:

იმ შემთხვევაში, თუ აკმაყოფილებთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს, შეგიძლიათ დაიწყოთ ბლოგის შექმნის პროცესი:

  1. გაიარეთ რეგისტრაცია ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე
  2. თქვენი ასაკის შესაბამისად, აირჩიეთ სააპლიკაციო ფორმა
  3. წარმოადგინეთ პირადი ინფორმაცია

* თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და ინახება მხოლოდ კომპანიის ბაზაში