თქვენი დახმარება - ჩვენი ბედნიერება
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი - თქვენი დახმარებაა