ჩვენი სისტემა
ჩვენი აზრით სისტემის სიძლიერეს წარმოადგენს არა ფუნქციონალის რაოდენობა (რომელიც ისედაც ბევრი აქვს COA CMS-ს), არამედ მოცემული ფუნქციების სწორად და მარტივად გამოყენების შესაძლებლობის მიცემა მომხმარებლისათვის.

სწორედ ფუნქციის გამართულობა და სიმარტივეა ჩვენი ბლოგების სამართავი სისტემის მთავარი უპირატესობა. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ერთი სივრციდან გამოიყენოს ყველა ფუნქცია.

ჩვენ მუდამ ვმუშაობთ სისტემის განახლებაზე და ბლოგერებთან ერთად ვცდილობთ შევქმნათ საუკეთესო გარემო ყველა ჩვენი ლოგერისათვის.
სამართავი პანელი