ჩვენ ვფიქრობთ - ჩვენ ვქმნით. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს საუკეთესოსთვის.
2013 წელს ქართულმა კომპანია ACCEPT!-მა შექმნა პირველი ქართული ბლოგების სისტემა ამიერკავკასიაში და მომხმარებლებს შესაძლებლობა მისცა სრულიად უფასოდ ესარგებლათ მისით. ამავე წლიდან მომხმარებლებთან ერთად ჩვენი დეველოპერები მუშაობენ უფრო დახვეწილი, მრავალფუნქციური და მარტივი სისტემის ჩამოყალიბებისთვის.